รับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาประจำปี 2556
Posted: Admin Date: 2013-07-25 11:02:08
IP: 203.154.149.228
 
 
 
 
 

   

สำหรับในปี 2556 สหกรณ์ฯ กำหนดจะจัดสัมมนาสมาชิกในวันที่ 28 – 29 กันยายน 2556 ณ  จังหวัดนครนายก   รายละเอียดเพิ่มเติมตาม Link ค่ะŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ