เรื่อง : กำหนดเปิดให้ซื้อหุ้นสามัญ
   
  จะมีกำหนดเปิดให้สมาชิกได้ซื้อหุ้นสามัญได้เมื่อไหร่ค่ะ ไม่ได้เป็ดให้สมาชิกซื้อนานแล้ว
   
 
โดย :คุณสายหมอก เวลา : 09 ก.พ. 2564

 
   
     
    ร่วมแสดงความคิดเห็น  
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
รหัส :
banboon_code
กรอกรหัส :
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ